Home / Albums / 朝鮮唐津茶碗 Chosen Karatsu Bowl (Japan/Korea) 5

朝鮮唐津碗為古代從韓國半島進入日本的唐津.
唐津當時是日本貿易商港而貿易商船從這裡來往.
Joseon-Karatsu tea bowl