Home / Albums / 朝鮮唐津茶碗
Chosen Karatsu Bowl (Japan/Korea)
5

朝鮮唐津碗為古代從韓國半島進入日本的唐津.
唐津當時是日本貿易商港而貿易商船從這裡來往.
Chosen-Karatsu tea bowl